Часті запитання

За якими освітніми рівнями проводиться підготовка?

Університет здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем бакалавра відповідно до Ліцензії МОН України.

За якими спеціальностями проводиться підготовка в Університеті?

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Чи передбачена в рамках спеціальності спеціалізація?

В межах спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» пропонується одна з чотирьох спеціалізацій: Розробка програмного забезпечення, Web програмування, Комп’ютерні мережі та кібербезпека, Комп’ютерна Графіка та web-дизайн. Усі навчальні програми ВНЗ розроблені з урахуванням міжнародних вимог та враховують особливості сучасного ринку праці. До викладання дисциплін спеціалізації будуть залучені практикуючі IT-спеціалісти провідних компаній України

Чи приймаються на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства?

Ні. До Університету приймаються виключно громадяни України.

Який ліцензований обсяг прийому на навчання?

Ліцензований обсяг складає 880 місць (з урахуванням строків навчання) за бакалаврським рівнем вищої освіти.

Чи передбачено вступ на заочну форму навчання?

Навчання проводиться виключно на денній формі навчання.

Хто може вступити на навчання в Університет?

Особи, які мають повну загальну середню освіту (з документом про повну загальну середню освіту), випускники технікумів і коледжів (з дипломом молодшого спеціаліста).

Терміни підготовки фахівців?

Навчання за освітнім рівнем бакалавра на базі повної середньої освіти складає 3 роки 10 місяців. Навчання за освітнім рівнем бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців.

Чи можливо після закінчення 11 класу, отримавши документ про повну загальну середню освіту, вступити на навчання до Університету без складання ЗНО?

Ні. Вступ за результатами ЗНО, окрім спеціальної категорії вступників, що визначена відповідними нормами та законами.

Яка процедура вступу після закінчення технікуму чи коледжу?

Подати документи до приймальної комісії у визначені правилами прийому строки. Пройти фахове вступне випробування. Зарахування здійснюється за результатами фахового вступного випробування з урахуванням середнього балу диплому молодшого спеціаліста.

Чи передбачена підготовка фахівців за кошти державного замовлення?

Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Яким чином подати заву для навчання на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускниками 11-х класів)?

В електронній формі через електронний кабінет вступників.

Терміни подачі заяв та документів на навчання на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускниками 11-х класів)?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

– реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

– прийом заяв та документів, розпочинається 14 липня та закінчується:

о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

– вступні іспити проводяться з з 01 липня до 13 липня включно – перша сесія; з 14 по 23 липня – додаткова сесія

– співбесіди проводяться з з 17 до 19 липня включно.

Чи передбачені підготовчі курси для підготовки до вступу та навчання?

Так, в Університеті передбачена доуніверситетська підготовка.

Чи можна в Університеті отримати допомогу при реєстрації електронних кабінетів вступників?

Так. Консультаційний центр щодо реєстрації електронних кабінетів вступників буде працювати з 1 по 23 липня 2021 року.

Терміни подачі заяв та документів на навчання на базі диплому молодшого спеціаліста (випускники технікумів та коледжів)?

З 14 липня 2021 року по 23 липня 2021 року.

Які предмети у сертифікаті ЗНО потрібні для вступу на перший курс бакалавра на базі повної загальної середньої освіти?

перший предмет – Українська мова;

другий предмет – Математика;

третій предмет (за вибором абітурієнта) – Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.

Чи залучена до підготовки ІТ індустрія?

Так. Партнерами у реалізації навчального процесу є IT компанії, що входять до IT-Dnipro Community. Зокрема, передбачено менторську підтримку спеціалізованих блоків дисциплін та підтримку практичної підготовки і дипломного проектування.

Записатись на консультацію


БакалавратДоуніверситетська підготовка