Місія університету

Університет є освітянською спільнотою, орієнтованою на розвиток особистості та формування громадянського суспільства.

Візія університету

IT STEP University є сучасною інституцією в системі вищої освіти, яка проводить наукові дослідження та навчальну діяльність в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій на сучасному рівні, розробляє та виконує інноваційні дослідницькі та впроваджувальні проекти, надає відповідні консультації на локальному та національному рівнях, сприяє інтернаціоналізації та дотриманню академічної доброчесності, шанує думку та пропозиції працівників і студентів, сповідує прозорість в інституційному управлінні, а також відкритість для потреб громади.

Наші цінності

  • Ми створюємо нове покоління високо працездатних громадян, які будуватимуть майбутнє.
  • Ми єдина команда, яка сповідує довіру, співпрацю і зв’язки через навчання в усьому світі.
  • Ми усвідомлюємо нашу відповідальність за формування успішного майбутнього життя людини.
  • Ми поважаємо різноманітність. Ми цінуємо духовний світ і емоційний інтелект кожної людини, усвідомлюючи, що повага особистості, розширення прав і можливостей один одного дозволяють нашим студентам розкрити і реалізувати свій потенціал.
  • Ми вимагаємо досконалості. Ми формулюємо найвищі стандарти якості діяльності університету і вимагаємо їх забезпечення як для себе, так і для наших студентів.
  • Ми знаємо, що без ризику немає жодних інновацій. Нові ідеї провокують нові способи мислення, видаляють зайве і забезпечують наш інноваційний розвиток.