Визначальні риси університету

 • Сучасна університетська освіта
 • Навчальні програми сумісні з програмами провідних університетів світу
 • Перший в Україні профільний ВНЗ у галузі ІТ
 • Підтримка ІТ-індустрії
 • Відкритий у місті, що є однією із столиць ІТ
 • Можливість стажування у 16 країнах світу
 • Працевлаштування на ринку ІТ
 • Можливість отримати перше робоче місце ще під час навчання
 • Формування середовища зв’язків для майбутньої самореалізації і кар’єрного росту

Визначальні риси навчального процесу

Пропагується не економіка знань, а економіка мислення

 • Можливість працювати паралельно з навчанням
 • Робота-навчання в складі команді
 • Значна увага набуттю м’яких навиків
 • Великий акцент на проектній роботі
 • Професійний мінімум знання англійської мови
 • Наявність адаптивного блоку для абітурієнтів (англійська мова, математика, українська мова, основи інформатики та програмування) у форматі підготовчих курсів
 • Сучасне матеріально-технічне забезпечення (фізичний і візуальний комфорт, комфортні аудиторії, проекційна техніка, сучасні комп’ютери, ліцензійне програмне забезпечення)
 • Якісне інформаційне забезпечення – доступ до сучасних корпоративних електронних ресурсів, наявність електронних конспектів та іншої методичної літератури
 • Менторська підтримка професійної підготовки представниками ІТ компаній
 • Гнучкість навчального процесу
 • Безкоштовний доступ до ресурсів університету
 • Бази практик в IT компаніях
 • Часткове навчання англійською мовою
 • Залучення до навчального процесу кращих вітчизняних та закордонних фахівців
 • Постійна актуалізація навчальних програм

Соціальні риси університету

 • Підготовка до співбесід при працевлаштуванні
 • Участь університету і студентів у партнерських і грантових програмах
 • Сучасне мотиваційне середовище
 • Цікаве і змістовне студентське життя

Основні переваги випускників

 • Наші випускники володітимуть високим рівнем професійної майстерності
 • Наші випускники будуть представницькими і переконливими
 • Наші випускники будуть креативними і здатними формувати стратегічні рішення
 • Наші випускники будуть амбітними і володітимуть лідерськими якостями
 • Наші випускники будуть приймати оптимальні рішення в нових, нестандартних ситуаціях
 • Наші випускники не тільки отримають престижну роботу, але й створюватимуть робочі місця