Спеціалізація, в якій тісно переплетені мистецтво та технології. Студенти цього напряму вивчають основи класичного образотворчого мистецтва і дизайну разом зі спеціальним програмним забезпеченням. Такий тандем дозволяє нашим випускникам створювати яскраві та незабутні дизайнерські образи. Програма підготовки спрямована на отримання знань і умінь, які дозволять реалізовувати творчі проекти будь-якої складності від стадії розробки концепції до завершення проекту.

Інформація про навчальну програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців

Тижневе навантаження – 22-24 аудиторних години

Семестрове навантаження – 30 кредитів

 

Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань, умінь та практичних навичок, що відносяться до розробки програмного забезпечення, графічного та комп’ютерного дизайну, комунікаційних мереж та інструментальних засобів інформаційних технологій, дизайну електронних та мультимедійних ресурсів.

Інструментальні засоби та технології

В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Засоби верстки HTML/ CSS, XML.
 • Мови програмування
 • Загального призначення: С, Objective-C, С++.
 • Бекенд (Мови програмування) – C#, Java, Python, Ruby, Perl, PhP.
 • Фронтненд (Мови програмування) – JavaScript, JQuery.
 • CMS/Веб-фреймворки: Python: Django-CMS, Plone / Django, Flask, Pyramid, Turbogears, Twisted, Zope; Php:Wordpress, WordPress, Drupal, Joomla / Symphony, Zend, CakePHP; Ruby:Rails, C#: DotNetNuke, Orchard /ASP.Net; Java: Alfresco, Magnolia, Pulse / Spring, Stripes; Javascript: KeysoneJS, PencilBlue, Cody / Node.js.
 • Фреймворки: Ember.js:, AngularJS, Knockout.js Backbone.js, React.js:.
 • Технології: Flash, Silverlight, Ajax, Adobe AIR, JavaFX.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Illustrator, CorelDraw.
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Інструменти площинної графіки та макетування
 • Інструменти тривимірної графіки та анімації
 • Інструменти обробки фото та відео

Результати навчання

У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем у галузі електронного дизайну.
 2. Здатність до гармонійного, раціонального та грамотного шрифтового оформлення електронної продукції з урахуванням людської психології візуального сприйняття інформації.
 3. Здатність до застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці мультимедійних та електронних видань.
 4. Здатність розробляти колірні рішення для електронних ресурсів, здійснювати тонову та колірну корекцію.
 5. Здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення електронної продукції.
 6. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 7. Здатність здійснювати комп’ютерну підтримку аналізу даних та методів оптимізації при розробці електронних ресурсів.
 8. Здатність здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди зі розроблення інформаційного проекту.
 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 10. Здатність проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах.
 11. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 12. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 13. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування

Випусник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та дизайну, зокрема:

 • Дизайнер сайтів, окремих сторінок.
 • Верстальник сайтів.
 • Дизайнер поліграфічної продукції та реклами
 • Дизайнер інтерфейсів.
 • Розробник логотипів і фірмового стилю, корпоративної айдентики та брендінгу
 • flash-аніматор.
 • Адміністратор CMS.
 • Фахівець з додрукової підготовки
 • Інженер – проектувальник
 • Помічник архітектора
 • Дизайнер інтер’єрів
 • 3D-аніматор
 •  3D-дизайнер
 • Графічний дизайнер