Про інноваційний центр «Дніпровського технологічного університету «ШАГ»

Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами:

  1. Математичне моделювання та оптимізація трубопровідних і гідравлічних систем з зосередженими, регульованими і розподіленими параметрами.
  2. Розробка алгоритмів еволюційного пошуку для вирішення завдань з бінарними відносинами вибору.
  3. Методи штучного інтелекту для прийняття рішень в теплоенергетиці.
  4. Математичне і фізичне моделювання систем з відновлюваними джерелами теплової енергії.
  5. Спеціалізовані багатокритеріальні моделі аналізу та планування неоднорідних потоків у транспортних мережах
  6. Моделювання процесів теплообміну у багатошарових гумотехнічних виробах

Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням.

Метою діяльності товариства є:

  • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
  • об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
  • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.