0 Наука – Дніпровський технологічний університет ШАГ
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 101

Наука

Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами:

Математичне моделювання та оптимізація трубопровідних і гідравлічних систем з зосередженими, регульованими і розподіленими параметрами.
Розробка алгоритмів еволюційного пошуку для вирішення завдань з бінарними відносинами вибору.
Методи штучного інтелекту для прийняття рішень в теплоенергетиці.
Математичне і фізичне моделювання систем з відновлюваними джерелами теплової енергії.
Спеціалізовані багатокритеріальні моделі аналізу та планування неоднорідних потоків у транспортних мережах
Моделювання процесів теплообміну у багатошарових гумотехнічних виробах
Наукова діяльність студентів
В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням.

Метою діяльності товариства є:

сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.
Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.